Przejrzystość i otwartość zamiast biurokratycznych zawiłości?

Dialog, stabilność, i transparentność to główne zasady dobrego rządzenia. Zobacz, na ile polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na partnerskie podejście ze strony administracji.

Czym jest dobre rządzenie?

Nie tylko teoria, to głównie praktyka

Dobre rządzenie to nie tyko pojęcie z teorii prawa, ale praktyczny kierunek myślenia o administracji publicznej. To zbiór zasad i dobrych praktyk, który przyznaje rację prostej prawdzie – zasady, które ustalimy wspólnie przy okrągłym stole mają większą szansę na bycie przestrzeganymi przez wszystkie strony.

Mamy prawo do takich procesów decyzyjnych, które będą otwarte na potrzeby przedsiębiorców i obywateli oraz będą odpowiadać na nasze postulaty. Dobra administracja jest dla obywatela partnerem, traktuje go bez wyższości, jest dla niego otwarta i przyjazna.

Zgodnie z oficjalną definicją dobre rządzenie to przede wszystkim:

  • otwartość administracji na obywateli i ich potrzeby,
  • stawianie na współpracę i przekonywanie, zamiast narzucania swoich koncepcji,
  • wsłuchiwanie się w głos różnych grup społecznych i branie pod uwagę ich stanowisk,
  • transparentne podejmowanie decyzji i stanowienie prawa.

Dla zainteresowanych: jasno wyłożone szczegóły dobrego rządzenia można znaleźć tutaj

Ciekawe przypadki

Chaos komunikacyjny związany z propozycją tzw. "testu przedsiębiorcy"

W tym samym czasie, gdy Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, zapewniała w mediach, że żadnych zmian legislacyjnych wprowadzających groźny test przedsiębiorcy nie będzie, Leszek Skiba, wiceminister finansów, pytany o to przez przedstawicieli biznesu na forum Rady Dialogu Społecznego, potwierdzał, że rząd pracuje nad taką nowelizacją.

Czytaj więcej
To było dobre

Oczywistym jest, że intencje rządu są jak najbardziej słuszne, lepsza kontrola i ściągalność odpowiednich danin i składek pozwala nie tylko na sprawne funkcjonowanie administracji, ale też podnosi poziom przejrzystości państwowych finansów.

To było niedobre

Nie może być tak, że dla 80 tys. podmiotów, które zostaną ukarane m i l i o n mikrofirm zostanie objętych kontrolą, która nie tylko będzie kolejną uciążliwością, ale z uwagi na szerokie pole do nadużyć stanowi realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania setek tysięcy firm.

Dobre rządzenie w praktyce

Koncepcja Dobrego Rządzenia musi być realizowana na wielu płaszczyznach funkcjonowania państwa, między innymi: komunikacji, procesu legislacyjnego, transparencji działań administracji czy jakości prawa, dlatego też, potrzeba byśmy patrzyli władzy na ręce w każdym obszarze jej funkcjonowania.

Czytaj więcej
To było dobre

Dzięki nowym regulacjom można liczyć na uporządkowanie rynku przewoźników.

To było niedobre

Jednocześnie jednak, propozycje resortu infrastruktury mogą doprowadzić do opuszczenia polskiego rynku przez Ubera i Bold, wcześniej Taxify, ponieważ nie rozpoznają w smartfonach kas fiskalnych, a przez to firmy opierające swoje usługi w oparciu o aplikację mają ograniczone możliwości dalszego funkcjonowania.

Tworzenie prawa po polsku

Koncepcja Dobrego Rządzenia musi być realizowana na wielu płaszczyznach funkcjonowania państwa, dlatego nie można być jednostronnym przy ocenie administracji.

Czytaj więcej
To było dobre

„W Polsce powstaje mniej prawa” podaje raport Grant Thornton. W zeszłym roku ilość aktów normatywnych i ich objętość spadły o prawie połowę względem zarówno roku 2017, jak i i 2016.

To było niedobre

Niestety spada również czas procedowania ustaw, co budzi niepokój o jakość uchwalanych aktów prawnych. Średni czas tworzenia przepisów w 2018 roku to 99 dni.

 

Brak stabilności ze strony administracji rządowej prowadzi do niepokoju po stronie przedsiębiorców. Czasem trudno zrozumieć, skąd może przyjść kolejne obciążenie – czy to w postaci podatku, czy regulacji przewracającej biznes do góry nogami. W #LegislacyjnaRuletka monitorujemy najbardziej niejasne i absurdalne pomysły.

Aktualności

Więcej